Styrelsen

Ordförande

Claes Tillander
Tel/fax: 070 – 580 14 13
e-post: claes.tillander@gmail.com

Kassör

Anita Eriksson
Tel:021 – 30 14 73
e-post: anita1000@home.se

Sekreterare

Jan Eriksson Tel: 021 – 33 70 44
e-post: janerikbirger@gmail.com