Om Jazzens Vänner

Föreningen Jazzens Vänner i Västerås som startade sin verksamhet i januari 1975 har, enligt sina stadgar, till främsta syfte att främja intresset för levande jazzmusik genom återkommande arrangemang.

Verksamheten inriktar sig framför allt på att presentera jazzmusik med rötterna i den klassiska traditionella New Orleans-inspirerade musiken men även den musik som växte fram under 1930-, 40- och 50-talen, d.v.s storbandsmusik, swing, BeBop, mainstream och blues.

Jazzens Vänner har för närvarande (2024) ungefär 350 medlemmar. Årligen genomför föreningen ca 15-20 jazzevenemang av varierande omfattning men alltid av högsta nationella och internationella toppnivå. Föreningens evenemang äger oftast rum på tisdagkvällar och framför allt på Västerås konserthus, men även på Café Mosaic.

Åren 1993-2017 arrangerade föreningen en av Sveriges största inomhusjazzfestivaler, FESTIJAZZ. Sedan 2023 är Jazzens Vänner medarrangörer för Jazzfestival Mosaic som går av stapeln i samband med Cityfestivalen i Västerås, på Café Mosaic. I mars 2024 arrangerades för första gången Västerås Jazz Festival – signed by Magnus Lindgren, där Jazzens Vänner var med som samarbetspartner. Det blev en riktig succé med storpublik både från närområdet och tillresande. Festivalen kommer tillbaka våren 2025 igen!

Har du idéer, önskemål eller andra synpunkter på Jazzens Vänner, tveka inte att kontakta styrelsen. 

Jazzens Vänners Årsmöteprotokoll 2024

Ladda ner senaste årsmöteprotokollet här