Om Jazzens Vänner

Föreningen Jazzens Vänner i Västerås som startade sin verksamhet i januari 1975 har, enligt sina stadgar, till främsta syfte att främja intresset för levande jazzmusik genom återkommande arrangemang. Verksamheten inriktar sig framför allt på att presentera jazzmusik med rötterna i den klassiska traditionella New Orleansinspirerade musiken men även, och till sin mesta del, den musik som växte fram under 1930-, 40- och 50-talen, d v s storbandsmusik, swing, BeBop, mainstream och blues.

Jazzens Vänner har under årens lopp haft en kontinuerligt fast medlemskader om ca 650 – 700 personer. Under de senaste åren har dock medlemsantalet, till största delen tyvärr p g a naturliga orsaker, minskat något och uppgår idag (2011) till ca 550 medlemmar. Av dessa är majoriteten från Västerås men det finns medlemmar såväl från länet i övrigt som även från övriga landet. Årligen genomför föreningen ca 20 jazzevenemang av varierande omfattning men alltid av högsta såväl nationella som internationella toppnivå. Föreningens evenemang äger företrädesvis rum tisdagkvällar och framför allt på Västerås konserthus i konserthusets Lilla eller Stora sal.

Sedan februari 1993 arrangerar föreningen en av Sveriges största inomhusjazzfestivaler, FESTIJAZZ, som i år (2011) genomfördes för nittonde gången i rak följd sedan starten 1993. Evenemanget lockar publik från i stort sett hela landet men givetvis mest från Västerås och regionen närmast runt i Mälardalen. De senaste åren har publikantalet på FESTIJAZZ uppgått till ca 800 – 900 personer. Föreningen Jazzens Vänner är fr o m nu inne på sitt trettiosjunde (37) verksamhetsår och hyser en god förhoppning att kunna verka ännu ett antal år på den svenska och västeråsiska jazzhimlen.

Jazzens Vänners Årsmöteprotokoll 2023

Ladda ner senaste årsmöteprotokollet här