Vårens program 2024

Svängigt skön och härlig jazz….

…. är vad vi alltid bjuder på. På grund av de arbeten som
fortfarande pågår i delar av konserthusets lokaler kan vi inte
vara i Lilla salen under delar av våren men foajéscenen har
vi upptäckt att den är både uppskattad av publiken och ger
samtidigt nästan en känsla av mysig jazzklubb i t ex Paris
eller New York.

I vår kommer vi att ha tre av våra totalt sju bokade konser-
ter på foajéscenen, en av dem i Stora salen och tre i Lilla
salen. Dessutom kommer vi att tisdag 19 mars ha Jazzens
Vänners årsmöte på Café Mosaic. Vid årsmötet kommer de
närvarande, som vi hoppas blir många, välja ny ordförande.
Jag tackar nämligen för mig efter trettiofyra år som ordfö-
rande i denna underbara om något år femtioåriga förening. I
sanning känns det helt rätt att jag drar mig tillbaka. Men en
sak är klar. Den nära kontakten med alla er i publiken, alla
medlemmar i Jazzens Vänner och hela den enorma kader
av fantastiska jazzmusiker jag haft den stora förmånen att
både träffa och lära känna under alla dessa år kommer jag
helt säkert att sakna. Men även det måste på något vis gå att
bemästra och klara av. Jag lär i alla fall få lyssna på härlig
jazz om än ”u p a” som är en bra och användbar förkortning
i olika sammanhang.


Läs programbladet noggrant. Pricka av just de konserter Du
känner att Du definitivt inte vill missa. Det finns jazz för alla
smaker. Köp gärna biljetterna per omgående till evenemangen
så Du inte riskerar missa någon av våra härliga jazzkvällar!

Vi vill gärna slå ett extra slag för t ex första konserten tisdag 23
januari då vi till vår stora glädje får hälsa en av Västeråspublikens
mest populära jazzsångerskor, Monica Borrfors, välkommen
åter till oss i sällskap med sin och maken Gösta Nilssons
kvintett.


Några andra gäster under våren är t ex altsaxofonisten Klas
Lindquist med sitt fantastiska Nonetband, amerikanska
världspianisten Joey Calderazzo i sällskap med Håkans
Broströms Trio, klassiska svängiga Kustbandet som bjuder oss
på härlig jazz från de gyllene åren på 30-, 40-och 50-talen.
Lägg så till detta att supergitarristen Frank Vignola tillsam-
mans med Hans Backenroth åter igen gästar oss och att
även dubbelpianistparet Stephanie Trick och Paolo Alderighi
sätter sig vid en av våra alltid välstämda flyglar. Avslutar
vårsäsongen i slutet på april gör så engelska jazzsångerskan
Claire Martin tillsammans med Martin Sjöstedts Trio.


Målsättningen med våra aktiviteter är som alltid att ingen,
vare sig bland Er eller bland våra gästande musiker, skall
känna sig besviken när man beger sig hemåt efter en jazz-
kväll arrangerad av oss. Alla skall vilja komma tillbaka och det
snarast möjligt. Så det är bara att pricka av och notera i alma-
nackan. Låt oss gemensamt hjälpas åt att återfå intensiteten
och publiknärvaron vid våra konserter för ännu en ljus och
härlig framtid i jazzens värld.

Välkomna på våra jazzkvällar!

För styrelsen i Jazzens Vänner Claes Tillander, ordförande​

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.